Тимчасова зміна місця голосування

    Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах або референдумі (далі– виборець), передбачає зміну виборчої дільниці, до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю без зміни його виборчої адреси. Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці утвореній на відповідних виборах або референдумі.

   Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається відділом ведення Державного реєстру виборців не раніше дня початку відповідного виборчого процесу та не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування:

  • за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців"

    АБО

  • за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;

   У заяві зазначаються персональні дані виборця, які визначають його особу: прізвище, власне ім’я, по батькові, дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів, чи номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера.  При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

   Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії. 

   Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

      Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення за встановленою формою. Про отримання посвідчення виборець розписується в журналі обліку посвідчень. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, дата його видачі та найменування відділу ведення Реєстру, який його видав. У разі якщо виборцю на період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України тимчасово змінено місце голосування поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру, також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

   Якщо виборцю вже було змінено місце голосування, відділ ведення Реєстру невідкладно повертає заяву такого виборця з роз’ясненням можливості повторного звернення у визначений законом строк після відкликання попередньої заяви у відділі ведення Реєстру за місцем отримання посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, та його повернення.

   У разі відкликання виборцем заяви, на підставі якої було змінено місце голосування, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підлягає поверненню до відділу ведення Реєстру, який його видав.

   Керівник відділу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:

  • якщо заяву подано раніше утворення виборчих дільниць або пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
  • якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах чи референдумі;
  • якщо заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;

Зразок заяви на ТИМЧАСОВУ ЗМІНУ МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ