Звернення виборців

Можливість та процедури проведення перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях

Про те, що кожен громадянин нашої держави, якому виповнилось 18 років, має право брати участь в виборчому процесі відомо всім. Але про своє конституційне право обирати багато хто згадує тільки в день голосування або за день-два до нього і не знаходять себе, чи своїх рідних в списках виборців, однак щось змінити буває вже запізно. Це викликає знервованість та напругу на дільницях. Краще заздалегідь уточнити свої персональні дані у відділі ведення Державного реєстру виборців та спокійно йти на дільницю в день голосування. Багатьом відома ситуація, коли під час виборів, прийшовши на виборчу дільницю, громадяни не можуть взяти участь в голосуванні, через те, що не можуть знайти себе у списках. Декого внесено двічі, або неправильно вказано прізвище, дата народження,  адреса. Не зважаючи на проведену роботу, в списках можуть трапитись за вашою адресою сторонні люди. Це ті, хто вибув за межі нашого міста, або навіть ті, кого немає в живих. Це спричиняє справедливі нарікання громадян.

Особливої уваги потребує питання уточнення виборчих адрес. Списки виборців друкуються в алфавітному порядку виборчих адрес. Занепокоєння викликають виборчі адреси з однаковими назвами вулиць та провулків (Червонофлотська та Червонофлотський, Будьонного, Бурлуцького, Гонти, Покришкіна, Некрасова, Калініна та інші), будинків, які мають подвійну нумерацію (1/1 чи 1А) та інші.

Виборцям необхідно приділяти надзвичайну увагу при перевірці своїх персональних даних. Для перевірки персональних даних виборців при собі необхідно мати паспорт.

Також виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Виборець може звернутися  до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців. Заява  може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається

Законодавчо передбачені всі умови  для якісного ведення Державного реєстру виборців, головна з яких – це безпосередній вплив самого виборця на зміст своїх персональних даних у Реєстрі. Тому, Ваше свідоме ставлення, шановні виборці, до наповнення Державного реєстру виборців достовірними відомостями має забезпечити в подальшому високий рівень підготовки списків виборців для проведення виборів та референдумів усіх рівнів.

 Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру
щодо включення до Реєстру

Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання щодо свого включення до Реєстру. Ця особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, і пред'являє - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт.

Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру.

Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи з таких підстав:

  1. якщо встановлено, що така особа не має права голосу; 
  2. якщо перевіркою встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.

Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.

Зразок заяви на ВКЛЮЧЕННЯ

 Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру
щодо зміни його персональних даних

Кожен виборець, у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.

У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, орган ведення Реєстру письмово повідомляє про це виборця.

Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця з таких підстав:

  1. якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
  2. якщо перевіркою виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
  3. якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необгрунтованою;
  4. якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

Особі, яка звернулася із заявою, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою Статті 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців». Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

Зразок заяви на ЗМІНУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Зразок заяви на ЗМІНУ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ